Verzekeraars sporen steeds meer fraudes op

Verzekeraars hebben vorig jaar liefst 10.001 fraudeplegers opgespoord, zo’n 20 procent meer dan in 2015 toen iets meer dan 8.000 verzekeringsfraudeurs tegen de lamp liepen. Met de opgespoorde zaken was in totaal een bedrag van ruim 83 miljoen euro gemoeid. Unigarant herkent de trend en is blij met de resultaten. Fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit mogen niet lonen.

Met name de investering in geautomatiseerde fraudedetectie, maakt dat Unigarant het afgelopen half jaar fors meer fraudes heeft gedetecteerd en dat de daarmee gepaard gaande besparing van de schadelast is gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is sprake van een ruime verdubbeling. De meeste fraudes bij Unigarant komen voor bij reisverzekeringen, gevolgd door fiets- en bromfietsverzekeringsfraude.

Lik-op-stuk aanpak

Sinds afgelopen najaar hebben verzekeraars de mogelijkheid om hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding direct te verhalen op de daders. Via deze zogenoemde directe aansprakelijkheidsstelling, een bedrag van 532 euro, hebben al 505 verzekeringsfraudeurs ‘lik-op-stuk’ gekregen.

Unigarant heeft eerder dit jaar het lik-op-stuk beleid geïmplementeerd. De eerste resultaten hiervan zijn positief.