Lidwien Suur nieuwe financieel directeur ANWB

Lidwien Suur (41) wordt de nieuwe financieel directeur en daarmee ook statutair directeur van de ANWB. Zij volgt Roland Wanders op, met wie eerder in goed overleg is besloten dat hij zijn functie per 1 juli neerlegt en tevens aftreedt als statutair bestuurder.

Lidwien Suur bekleedt sinds begin 2012 de functie van algemeen directeur Unigarant en ANWB Verzekeren en maakte daarmee al deel uit van de directie van de ANWB. Een opvolger voor Unigarant en ANWB Verzekeren wordt geworven.

De Bondsraad zal op 25 juni a.s. besluiten over de voordracht van Lidwien Suur als penningmeester van de vereniging ANWB.