Heeft u vragen over het Coronavirus? Bekijk onze veelgestelde vragen.
Heeft u vanwege de bosbranden of overstromingen (natuurramp) vragen over uw reis- en annuleringsverzekering?
Heeft u door de wateroverlast in Limburg schade aan uw woonhuis, inboedel of een voertuig? Check hier onze veelgestelde vragen.

Positie Unigarant in de VBDO duurzaamheidsranglijst

In de recent gepubliceerde VBDO-ranglijst waarin verzekeringsbedrijven worden gescoord op duurzaam beleggen, is Unigarant op de laatste plaats geëindigd. Wij zijn hier absoluut teleurgesteld over. Deze plek past niet bij onze duurzaamheidsambities. Wij geloven in een duurzame toekomst en willen daar samen met ons moederbedrijf ANWB met alles wat binnen onze mogelijkheid ligt aan bijdragen.

Het afgelopen jaar heeft Unigarant hard gewerkt aan een nieuw duurzaamheidsbeleid dat als pijler onder al onze bedrijfsactiviteiten komt te liggen. Denk daarbij aan productontwikkeling, beleggingsbeleid en schadeherstel. Niet alleen hebben we onderzocht hoe we in de toekomst onze footprint zo klein mogelijk kunnen maken, ook zijn er concrete stappen gezet.

Zo is ons reiskostenbeleid sinds 1 januari aangepast, waarbij duurzame mobiliteitsvormen gestimuleerd worden en vervuilende manieren van reizen, zoals de auto, worden ontmoedigd. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in extra capaciteit om onze ambities waar te maken. Zo is er onder andere een 'duurzaamheidsmanager' aangesteld, met als belangrijkste taak het duurzaamheidsbeleid verder in het bedrijf te verankeren. 

We zijn ervan overtuigd dat onze acties ervoor zullen zorgen dat we volgend jaar hoger in de ranglijst te vinden zijn.