Heeft u vragen over het Coronavirus? Bekijk onze veelgestelde vragen.

2018: hogere klanttevredenheid, groei in omzet en portefeuille

Unigarant N.V. en UVM Verzekeringsmaatschappij N.V., beide onderdelen van de ANWB-groep, kijken tevreden terug op boekjaar 2018. Met een onverminderd hoge klanttevredenheid werd wederom een aanzienlijke groei van de verzekeringsportefeuille gerealiseerd. Ondanks dat door onrust op de financiële markten de beleggingen het bedrijfsresultaat dempte, beleefde het verzekeringsbedrijf financieel een prima jaar. 

Positief bedrijfsresultaat en toename premieomzet met 9%

In 2018 werd een mooie omzetgroei gerealiseerd voor vrijwel alle productgroepen, maar in het bijzonder bij reis-, fiets- en autoverzekeringen. De premieomzet steeg van € 355,8 miljoen in 2017 naar € 388,0 miljoen in 2018. Het label ANWB Verzekeren groeide hierbij harder dan het Unigarant-label. Door vele onzekerheden op de financiële markten stonden de beleggingsresultaten in 2018 wel onder druk (een verlies van  € 10,4 miljoen tegenover een winst van € 10,6 miljoen in 2017) en zorgden uiteindelijk voor een negatieve impact op het bedrijfsresultaat. Het gecombineerde bedrijfsresultaat na belastingen kwam in 2018 uit op € 11,4 miljoen ten opzichte van € 28,1 miljoen in 2017. Het resultaat na belastingen over 2018 van Unigarant bedroeg € 0,7 miljoen en van UVM € 10,7 miljoen.

Groei portefeuille zorgt voor hogere nominale schadelast in 2018

In 2018 steeg de schadelast naar € 236 miljoen, ten opzichte van € 213,4 in 2017. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is de groei van het aantal klanten. Ondanks de stormen begin 2018 en het noodweer eind mei steeg de schaderatio nauwelijks. De klanttevredenheid (gemeten via de Net Promotor Score) voor schadebehandeling liet een stijging zien en kwam gemiddeld uit op +56 (+53 in 2017). De NPS bij Klantenservice steeg met drie punten naar gemiddeld +41.

“Blijven inspelen op de klantbehoefte door technologische ontwikkelingen en digitalisering”

Algemeen directeur Peter Siewers: “Met onze labels ANWB Verzekeren en Unigarant kijken we terug op een mooi jaar. Door het voeren van eigentijdse producten gecombineerd met het sterke ANWB-merk werd een fraaie portefeuillegroei gerealiseerd en stegen de klanttevredenheid en de omzet. Hiermee hebben we onze marktpositie verder uit weten te bouwen. In 2019 zal opnieuw veel geïnvesteerd worden in de ontwikkeling en introductie van connected proposities om met technologische ontwikkelingen en digitale toepassingen in te blijven spelen op nieuwe eigentijdse klantbehoeften. In lijn met de afgelopen jaren wordt hierbij de samenwerking met ANWB verder geïntensiveerd voor logische product- en dienstencombinaties. Hierdoor zullen we een onderscheidende positie blijven innemen binnen een zeer competitieve verzekeringsmarkt.” 

Financieel jaarverslag 2018 (PDF)
Financieel jaarverslag UVM 2018 (PDF)