Heeft u vragen over de situatie in Israël/de Palestijnse gebieden en uw verzekering? Bekijk onze veel gestelde vragen.
Links Haralt Lucas, teammanager expertise en schadeherstel bij Unigarant en rechts Jeroen Akkers, franchisenemer Autotaalglas Meppel

Doel: 100% duurzaam vervangend vervoer bij schadeherstel autoruit

Unigarant (bekend van verzekeringsmerk ANWB en Unigarant) en Autotaalglas zetten in op 100% duurzaam vervangend vervoer bij ruitschadeherstel. Dit sluit aan bij één van de drie strategische pijlers op het thema duurzaamheid van de verzekeraar: minder CO2-uitstoot en duurzamer schadeherstel. Van de ruim 100 Mini’s van Autotaalglas zijn er inmiddels 68 volledig elektrisch. In het eerste kwartaal van 2024 is de doelstelling dat ook de rest van het wagenpark elektrisch is. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Unigarant en Autotaalglas.

 

Elektrisch alternatief

De afspraken zijn onderdeel van het meerjarenplan ‘duurzame aanpak’ tussen Unigarant en Autotaalglas. Verduurzaming is de afgelopen jaren nadrukkelijker op de agenda komen te staan en is een maatstaf geworden bij alle activiteiten die de verzekeraar onderneemt. Verzekerden met ruitschadeherstel kunnen bij Autotaalglas gebruik maken van een elektrische Mini of een elektrische fiets als de berijder dichterbij woont. Vergeleken met de inzet van standaard vervangend vervoer zorgt elektrisch vervangend vervoer op jaarbasis voor een besparing tot ongeveer 1.200kg CO2-impact. Ter illustratie: om de impact van 1.200kg CO2-eq in de atmosfeer te compenseren, moeten er zo’n 50 bomen een jaar lang groeien.

 

Reacties

Marcel Spronk, operationeel directeur Unigarant: Als verzekeraar voelen wij de verantwoordelijkheid én hebben wij de plicht om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Wij streven ernaar dat in 2050 alle activiteiten en beleggingen emissieneutraal zijn en dat we volledig circulair opereren. Met duurzaam schadeherstel en de activiteiten daaromheen kunnen we impact maken. Voor deze duurzame transitie is samenwerking met business partners zoals Autotaalglas cruciaal.”

Haralt Lucas, teammanager Expertise en Schadeherstel bij Unigarant: “Autotaalglas is voor ons een belangrijke businesspartner voor het herstellen van onder andere ruitschade. Zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door het voortouw te nemen in de elektrificatie van hun wagenpark. Dit past uitstekend in onze doelstelling op CO2-reductie in onze hele waardeketen. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking met Autotaalglas, waarbij we een volgende stap willen zetten in duurzamer schadeherstel.”

Maurice D’haene, programma-manager Duurzaamheid Autotaalglas: “Wij hechten veel waarde aan het verder verduurzamen van onze dienstverlening en trekken hierbij graag samen op met gedreven business partners zoals onder andere Unigarant. Wij geven de voorkeur aan het repareren van sterretjes en voorkomen daarmee een ruitvervanging. Met een forse CO2-reductie als mooie bijkomstigheid. Bij ruitvervangingen focussen we op hergebruik van materialen om afvalstromen te verminderen. Maar we zien ook kansen die onze organisatie als geheel verduurzamen. Denk aan een circulaire afvalverwerking. Momenteel worden onze autoruiten al voor 100% gerecycled.”

 

Duurzamer schadeherstel

Een volgende stap in de samenwerking tussen Unigarant en Autotaalglas op het gebied van verduurzaming is verkenning van een levenscyclus-analyse op het gebied van ruitschade komend najaar. Het doel van deze analyse is om het verschil in impact te meten tussen het repareren en het vervangen van een autoruit. Door deze gevalideerde aanpak wordt duurzamer schadeherstel inzichtelijk en meetbaar. Op het gebied van glasherstel in woningen loopt al een initiatief waarbij 42% tot 95% CO2-reductie te behalen is met circulair glas in vergelijking met het vervaardigen van nieuw glas.

Op de foto: links Haralt Lucas, teammanager Expertise en Schadeherstel bij Unigarant en rechts Jeroen Akkers, franchisenemer Autotaalglas Meppel