Letselschade door een ongeval met uw fiets, bromfiets, motor of op reis

Stappenplan Ongevallendekking

1. De afdeling Personenschade maakt een dossier aan van uw letsel
2. Wij onderzoeken de schade
3. Bij blijvend letsel volgt een eenmalige uitkering

Bekijk de voorwaarden Ongevallendekking >

Dit kunt u zelf doen voor een vlotte afhandeling

  • Informeer ons als er iets verandert in uw letsel
  • Geef uw artsen toestemming om medische informatie over het ongeval te delen met onze medische adviseur
  • Werk mee aan onderzoeken als dat nodig is

Met deze deskundigen krijgt u te maken

De schadebehandelaar van Unigarant is uw contactpersoon bij ons. Hij kan deskundigen inschakelen om uw schade te bepalen en u zo goed mogelijk te helpen:

  • Medisch adviseur

 

Meer informatie

Hoe lang duurt de uitkering van mijn schade?

Om de hoogte van uw mogelijke uitkering te bepalen, moet onze medisch adviseur uw letsel medisch objectief vaststellen. Dat kan als uw situatie stabiel is en uw klachten niet verder verergeren of verbeteren (in verzekeringstermen: de medische eindtoestand). Afhankelijk van uw herstel kan dit enkele weken tot een paar jaar duren.

Wat krijg ik uitgekeerd bij een Ongevallendekking?

De ongevallendekking is een eenmalige uitkering. Medische kosten als gevolg van uw letsel, bijvoorbeeld kosten voor fysiotherapie, vallen niet onder de ongevallendekking. Dat geldt ook voor kosten zoals: inkomstenderving, huishoudelijke hulp of smartengeld.

Hoe hoog is de uitkering van de Ongevallendekking?

Een Ongevallendekking keert in het geval van blijvend letsel of overlijden een eenmalig bedrag uit. Medische kosten die u maakt in verband met uw letsel zijn niet gedekt. Het bedrag is afhankelijk van de dekking die u heeft en de mate waarin u letsel hebt opgelopen. 

Waarom krijg ik (nu) geen uitkering?

Een Ongevallendekking keert alleen in het geval van blijvend letsel of overlijden een eenmalig bedrag uit. Heeft u geen blijvend letsel opgelopen, dan krijgt u geen uitkering. Duurt uw herstel langer? Een arts moet uw letsel medisch objectief vaststellen. Dat kan pas als uw situatie stabiel is en uw klachten niet verder verergeren of verbeteren (in verzekeringstermen: de medische eindtoestand). Afhankelijk van uw herstel kan dit enkele weken tot een paar jaar duren.