Privacy

Per 25 mei gaat de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) in. Deze wet is gemaakt om de gegevens en privacy van  personen te beschermen en vervangt de huidige wet. Daar zijn we op dit moment heel druk mee. Vanaf 25 mei leest u hier meer over de AVG lezen.

Als u contact met ons legt of een verzekering afsluit, registreren wij uw gegevens. Natuurlijk worden deze met de grootst mogelijke zorg behandeld. De privacywetgeving is hierop van toepassing.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor: 

  • het beantwoorden van uw vragen  
  • het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en)

Ze kunnen ook gebruikt worden: 

  • voor fraudepreventie   
  • voor statistische analyses    
  • om u te informeren over voor u relevante ontwikkelingen    
  • om u interessante aanbiedingen te doen.

Als u een verzekering afsluit, vragen we u ook: 

  • of u ooit een verzekering is geweigerd of opgezegd    
  • of u een strafrechtelijk verleden heeft, in de afgelopen 8 jaar

Uw gegevens en uw rechten 

U kunt natuurlijk altijd nagaan of alle gegevens die wij van u hebben nog steeds juist zijn en zonodig wijzigingen doorgeven. U heeft er recht op dat wij dit uiterlijk binnen 4 weken doen. Wij hopen u natuurlijk veel sneller van dienst te kunnen zijn. 

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens. 

Relevante organisaties 

www.stichtingcis.nl Uw gegevens kunnen wij uitwisselen met het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Hiermee worden risico’s beheerst en fraude tegengegaan. Het privacyreglement van Stichting CIS  staat op hun site. 

www.cbpweb.nl De Wet bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Het klantenbestand is als persoonsgegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag onder de nummers m1065468 en m1063752. Het openbare register is zichtbaar op hun site. 

www.verzekeraars.nl Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code kunt u vinden op hun site. 

Bezoek aan deze website 

Alle bezoekgegevens worden opgeslagen om de site gebruikersvriendelijker te maken. Uw browser kan een cookie bewaren om het u gemakkelijker te maken. Ook kunnen wij u hierdoor relevantere informatie aanbieden. 

Deze privacyverklaring 

De tekst van deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen, bijvoorbeeld als wij andere financiële diensten aanbieden, waarvoor andere regels gelden. 

Vragen over privacy? 

Heeft u vragen over privacy? U kunt ons benaderen via het contactformulier