Vergoedingen Unigarant Inboedelverzekering

Wanneer u een Inboedelverzekering bij Unigarant heeft afgesloten zijn al uw spullen verzekerd tot € 125.000,-.  Dit geldt natuurlijk niet voor alle spullen. Per voorwerp kunt u zien wat wij vergoeden.

Bij schade proberen we eerst uw spullen te herstellen. Als dit mogelijk is, vergoeden wij deze herstelkosten. U krijgt direct 70% van de herstelkosten vergoed en de rest nadat u de nota toestuurt.

Kan het niet worden hersteld of is er sprake van diefstal? Dan hangt de vergoeding af van de leeftijd van de spullen. Bij minder dan tien jaar krijgt u de nieuwwaarde en voor ouder geldt de dagwaarde. In onze afschrijvingslijst leest u hoe dat werkt.

Wat vergoeden wij bij een inboedelverzekering

De bedragen die u maximaal vergoed krijgt vindt u hieronder:

Voorwerp

U krijgt maximaal:

Kostbaarheden

 • verzamelingen
 • kunstvoorwerpen
 • sieraden
 • antiek
 • curiosa

 

€ 7.500,- 
€ 7.500,- 
€ 7.500,- 
€ 7.500,-
€ 7.500,-

Audiovisuele- en computerapparatuur

geen maximum

Diefstal uit garages of bijgebouwen

€ 7.500,-

Zonwering, oplaadpalen en antennes

geen maximum

Geld

€ 750,-

Bedorven voedsel

geen maximum

Wanneer vergoeden wij niet?

Wij vergoeden niet bij schade die is ontstaan en/of verergerd:

 • door u en/of andere belanghebbende:
  • met toestemming;
  • bij opzet; of al dan niet bewuste roekeloosheid;
  • bij bewuste merkelijke schuld
 • door molest zoals gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
 • door atoomkernreacties;
 • door (poging) tot fraude;
 • als u zich niet houdt aan uw verplichtingen uit deze overeenkomst en daardoor onze belangen schaadt;
 • doordat u onder invloed van alcohol, medicijnen, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen verkeerde;
 • door een door u gepleegd misdrijf;
 • door bevingsschade bijvoorbeeld door gaswinning;
 • door een aardbeving en andere natuurrampen

In alle gevallen en ongeacht de schadegebeurtenis, vergoeden wij geen schade als sprake is van:

 • het verhandelen, bewaren, opslaan of bewerken van zaken terwijl dat door de wet verboden is;
 • activiteiten die door de wet verboden zijn zoals hennepteelt, xtc-productie of drugshandel;
 • handelen in strijd met de Wet wapens en munitie of overeenkomstige wet.

Bekijk de voorwaarden om meer informatie te vinden over wat wel/niet verzekerd is binnen de inboedelverzekering van Unigarant.

Bereken nu uw premie