Cyberdekking

We regelen steeds meer zaken online: van online shoppen tot bankieren. Helaas kunt u te maken krijgen met online oplichting, fraude en verlies van data (zoals foto's). Wilt u goed verzekerd zijn in het geval van cybercrime? Breidt uw Unigarant Inboedelverzekering dan uit de met de Cyberdekking.

 • Wanneer bent u verzekerd?
  Met de Cyberdekking bij de Unigarant Inboedelverzekering bent u verzekerd voor de kosten van herstel van uw data van uw laptop, computer, tablet of smartphone. Ook zijn de kosten van het herstel van online identiteitsdiefstal verzekerd.
 • Wie is er verzekerd?
  Alle gezinsleden op hetzelfde adres die op de polis van de Unigarant Inboedelverzekering staan, zijn verzekerd met deze dekking. Hieronder vallen alle laptops, computers, tablets en smartphones van de gezinsleden. De dekking geldt bovendien wereldwijd, dus ook op vakantie in binnen- en buitenland bent u goed verzekerd.
 • Wat te doen bij cyberincidenten?
  Bent u het slachtoffer van cybercrime of vermoedt u dat dit het geval is? Neem dan eerst contact op met de CyberHelpdesk (via 088 - 269 2222). Zij stellen samen met u het probleem vast en proberen u verder te helpen met een oplossing.
 • Wat wordt er vergoed?
  Kan uw data door onze CyberHelpdesk niet hersteld of teruggezet worden? Dan krijgt u een vergoeding voor de kosten van dataherstel, bijvoorbeeld om foto's of andere belangrijke bestanden terug te vinden. Bij online identiteitsdiefstal zijn dat de kosten die u moet maken om uw eigen online identiteit opnieuw vast te kunnen stellen en te kunnen gebruiken. Per gebeurtenis is de maximale vergoeding € 2.000.