De afhandeltermijn voor schademeldingen op reisverzekeringen is langer dan u van ons gewend bent. Lees meer.

Onze beleggingen

Unigarant is ‘Duurzaam Onderweg’. Onze beleggingen spelen hierin een belangrijke rol. Wij beleggen een deel van de ontvangen premies. Wij beleggen in aandelen van organisaties die rekening houden met het milieu, mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden. Wij houden ons hierbij aan de ‘Code Duurzaam Beleggen’ van het Verbond van Verzekeraars.

Daarbij hanteren we de volgende duurzame principes:  

 • Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) vormt een geïntegreerd onderdeel van de bepaling en uitvoering van het beleggingsbeleid 
 • Bij het voeren van het MVB-beleid speelt maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol en wil UVM niet in ondernemingen of landen beleggen die maatschappelijk onwenselijk gedrag laten zien:
 • UVM hanteert de uitgangspunten van Global Compact van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) richtlijnen voor multinationals en de Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven van de Verenigde Naties (UNGP’s).
 • UVM onderschrijft de Principles for Responsible Investment (UNPRI) en stelt alleen vermogensbeheerders aan die UNPRI-ondertekenaars zijn of duidelijk maken dat dit binnen een jaar zal plaatsvinden.
 • Environmental, Social en Governance (ESG)-integratie kan op de lange termijn neutraal tot positief bijdragen aan het risico-rendementsprofiel van de beleggingen, waardoor deze strategieën in de beleggingsportefeuille passen.
 • UVM heeft MVB-portefeuilledoelstellingen voor aangestelde managers en verankert dit in het selectiebeleid. UVM kiest bewust voor beleggingsoplossingen die passen bij het duurzaamheidsbeleid en de -ambitie, rekening houdend met rendement, risico en kosten.
 • Naast realisatie van een goed financieel rendement kan UVM ook maatschappelijke impact nastreven via de beleggingsportefeuille.

We beleggen alleen in beleggingsfondsen. We besteden het beleggen uit aan meerdere vermogensbeheerders via onze fiduciair adviseur NN Investment Partners. Het gehele vermogen is ondergebracht bij externe managers. In de jaarverslagen van UVM  zijn de opbrengsten van de beleggingen terug te vinden.  

Voor onze complete beleggingspricipes verwijzen we u graag naar de volgende documenten onderaan deze pagina.

Ons beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid

In de beleggingsbeginselen is vastgelegd dat maatschappelijk verantwoord beleggen een integraal onderdeel vormt van de bepaling en uitvoering van het beleggingsbeleid. De directie van UVM is ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement goed samengaan. Bij het beleggen wordt bewust rekening gehouden met de zogenaamde ESG-factoren: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur van de onderneming).

Jaarlijks screent UVM de fondsen op basis van Sustainalytics of ze nog steeds voldoen aan onze uitgangspunten en of ze een verhoogd risico op schending van de OESO richtlijnen hebben.  

Lees het beleggingsbeleid

Investment beliefs

Altis Investment Management

In het selectieproces van de beleggingsfondsen maakt UVM gebruik van de dienstverlening van Altis Investment Management. Het selectieproces van Altis bestaat uit een aantal fasen , waarbij tevens ESG criteria meegenomen in de analyse. Hierbij wordt bij de beheerders onder andere aandacht besteed aan:

 • Betrokkenheid bij verantwoord beleggen.
 • Integratie van ESG-factoren in beleggingsproces en onderzoek.
 • Bewijs van ESG-integratie met heldere en concrete voorbeelden.
 • Bewijs van stembeleid en een dialoogprogramma.
 • Uitsluitingsbeleid op basis van ESG-factoren

Onze beleggingsfondsen

De beleggingsportefeuille van UVM bestaat uit de volgende beleggingsfondsen:

Naam beleggingsfonds

ISIN Code

SFDR Classificatie

Stembeleid

Engagement

BlackRock - ICS Euro Liquidity Fund (geldmarkt)

IE00B3L10570

8

Nvt

Hier

NN IP - (L) Euro Short Duration (staatsobligaties)

LU0577864696

8

Nvt

Hier

Aegon - Dutch Mortgage Fund 2 (hypotheken)

NL0012731939

6

Nvt

ESG rapport

ASR - Hypotheekfonds 100% niet-NHG (hypotheken)

NL0012375208

8

Nvt

Jaarrekening met ESG paragraaf

Aberdeen Standard Investments - Global Corporate Bond Fund (bedrijfsobligaties)

LU0636597626

6

Nvt

Hier

Pimco - Global Investment Grade Credit Fund (bedrijfsobligaties)

IE0032876397

6

Nvt

Hier

Northern Trust - World Custom ESG Equity Index Fund (aandelen)

IE00BZ4FRG06

8

Hier

Hier

JPMorgan - Emerging Markets Opportunities (aandelen)

LU0891473950

8

hier

Hier

Over UVM

UVM oefent haar schadeverzekeringsbedrijf hoofdzakelijk uit in Nederland en verzekert particuliere schade op reis met de reisverzekering, schade in en om het huis met de woonhuisverzekering, schade onderweg met de mobiliteitsverzekeringen en schade tijdens recreatie met de vrijetijdsverzekeringen.

UVM is vertegenwoordigd in de volgende branches: Ongevallen, Ziekte, WA motorrijtuigen, Overige motorrijtuigen, Brand en andere schade, Diverse geldelijke verliezen en Rechtsbijstand.

UVM is geen structuurvennootschap en niet beursgenoteerd. UVM is een 100% dochteronderneming van ANWB B.V., eveneens geen beursgenoteerde vennootschap.

UVM heeft haar volledige bedrijfsvoering uitbesteed aan haar zusteronderneming Unigarant N.V., met uitzondering van de taken en werkzaamheden van de personen die het dagelijks beleid bepalen.