Heeft u vragen over de situatie in Israël/de Palestijnse gebieden en uw verzekering? Bekijk onze veel gestelde vragen.

Wettelijke Aansprakelijkheid Watersport

Met de Watersportverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid bent u verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen. Schade aan uw eigen boot is niet meeverzekerd.

Waar bent u voor verzekerd bij Wettelijke Aansprakelijkheid?

 • schade aan personen en/of zaken, veroorzaakt door of met het verzekerd object;
 • schade veroorzaakt met het verzekerd object tijdens:
  • het deelnemen aan club- en toerwedstrijden;
  • het slepen, gesleept worden en het bieden van hulp;
  • het vervoer (inclusief laden en lossen) over land of water;
  • de opslag aan land, inclusief het uit het water halen en weer te water laten;
 • de bereddingskosten;
 • de bergingskosten die door de overheid zijn bevolen;
 • opruimingskosten.

Waar bent u niet voor verzekerd bij Wettelijke Aansprakelijkheid?

 • de aansprakelijkheid voor personenschade die aan de verzekeringnemer is toegebracht of aan degene met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont;
 • de aansprakelijkheid van hen die niet door u zijn gemachtigd om gebruik te maken van het verzekerde object;
 • schade aan zaken die de schipper bezit, onder zich heeft of met het verzekerd object vervoert;
 • schade door het vervoer van het verzekerd object als het:
  • gekoppeld is aan een motorvoertuig;
  • losgekoppeld is van een motorvoertuig en nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
 • schade veroorzaakt tijdens het laden en lossen van zaken.

Naast de basisdekking Wettelijke Aansprakelijkheid kunt u bij de Unigarant Watersportverzekering ook kiezen voor de basisdekkingen Basis Casco en Uitgebreid Casco.

Bereken nu uw premie