Heeft u vragen over de situatie in Israël/de Palestijnse gebieden en uw verzekering? Bekijk onze veel gestelde vragen.

Wat zijn de vergoedingen bij een Watersportverzekering

Heeft u uw boot verzekerd met een Unigarant Watersportverzekering? Dan heeft u ook recht op vergoedingen wanneer u schade heeft. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van het type dekking waarmee uw boot is verzekerd.

Hieronder leest u hoeveel u maximaal vergoed krijgt bij schade.

Vergoedingen bij Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden maximaal € 7.500.000,- per schadegebeurtenis. U krijgt daarnaast de bereddingskosten, opruimingskosten en bergingskosten (die door de overheid zijn opgelegd) vergoed. Hieronder leggen wij uit wat deze kosten zijn.

Bereddingskosten
Dit zijn de kosten die u maakt om een schade te voorkomen of te beperken.

Opruimingskosten
Dit zijn de kosten om uw verzekerde zaken op te ruimen, te vernietingen of af te voeren.

Bergingskosten
Dit zijn de kosten voor het bergen en wegslepen van een gezonken boot.

Wilt u meer weten over Wettelijke Aansprakelijkheid. Bekijk dan de pagina Wettelijke Aansprakelijkheid.

Vergoedingen bij Basis Casco

Wij vergoeden de schade aan uw boot. Komt het verzekerde object hierdoor in een betere staat dan voor de schadegebeurtenis? Dan vindt er een lagere uitkering plaats. Wij noemen dit 'aftrek nieuw voor oud'.

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de dagwaarde van uw boot. Dat is het bedrag dat uw boot op dat moment waard is.

Wilt u meer weten over Basis Casco. Bekijk dan de pagina Basis Casco.

Vergoedingen bij Uitgebreid Casco

Bij schade vergoeden wij de volledige reparatie van uw boot. Hiervoor geldt geen 'aftrek nieuw voor oud', zoals bij Basis Casco.

Wordt uw boot gestolen of raakt deze total loss? Dan krijgt u in de eerste drie jaar de aanschafwaarde van uw boot vergoed, mits de boot gekocht is bij een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf. De aanschafwaarde is het bedrag dat u voor uw boot heeft betaald. Na deze drie jaar vergoeden wij de dagwaarde van uw boot. Dat is het bedrag dat uw boot waard is op het moment van de diefstal of total loss.

Wilt u meer weten over Uitgebreid Casco. Bekijk dan de pagina Uitgebreid Casco.

Vergoedingen trailer of volgboot

Uw trailer of volgboot is verzekerd volgens de basisdekking waarvoor u uw hoofdboot verzekerd heeft. De motor van uw volgboot is gratis meeverzekerd tot € 5.000,-.

Vergoedingen bij Sleephulp

Wij vergoeden de kosten van het vervoer van uw boot over het land en water naar een reparateur in de buurt. Wij vergoeden hiervoor maximaal € 1.000,-.

Vergoedingen bij Ongevallen

Wij vergoeden het volgende:

Bij blijvende invaliditeit

Maximaal € 40.000,- persoon per schadegebeurtenis,  maar nooit meer dan € 500.000,- voor alle verzekerden te samen per schadegebeurtenis.

Bij overlijden

€ 10.000,- per persoon

Vergoeden van Rechtsbijstand

Kosten voor het verhalen van schade, contractuele geschillen en strafzaken vergoeden wij tot maximaal € 25.000,-.

Taxatie

U krijgt altijd de juiste vergoeding als u uw boot laat taxeren. Lees hier meer informatie over onze unieke taxatieregeling.

Bereken nu uw premie