Vragen over het tekort aan vliegtuigen waardoor uw vlucht wordt geannuleerd? Kijk hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.

Schadevrije jaren Unigarant Scooterverzekering

Bij de Scooterverzekering van Unigarant is er een belangrijke tabel die van toepassing is om de schadevrije jaren te berekenen. Deze tabel heet de bonus/malus tabel. Deze bepaalt:

  1. hoeveel schadevrije jaren u heeft;
  2. hoeveel no-claimkorting u krijgt op uw premie.

Aan de hand van verschillende situaties leggen wij uit hoe deze tabel werkt.

U sluit een verzekering af bij Unigarant


Als u een verzekering bij ons hebt afgesloten, kijken wij naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft. Op basis daarvan bepalen wij op welke trede u begint in de bonus/malustabel. Deze trede kunt u terugzien op uw polisblad. Heeft u nog geen schadevrije jaren? Dan start u op trede 5 en krijgt u meteen 55% no-claimkorting!

U heeft een Unigarant Scooterverzekering en meldt een schade


In de tabel ziet u hoeveel no-claimkorting u krijgt als u een schade meldt.

Voorbeeld
U heeft 5 schadevrije jaren. Daarmee staat u op bonus/malustrede 10 en krijgt u 75% no-claimkorting. Dan meldt u een schade. U krijgt daarna 60% no-claimkorting op uw premie.

U wilt overstappen naar een andere verzekeraar


Als u overstapt naar een andere verzekeraar heeft u alleen het aantal schadevrije jaren nodig. Dit aantal vindt u terug op het polisblad dat u krijgt bij de beëindiging. Uw nieuwe verzekeraar bepaalt uw no-claimkorting aan de hand van deze schadevrije jaren.

Bereken nu uw premie

Bonus/malustabel

Schadevrije jaren

Bonus/malus
trede

Korting in %

Korting in % na:

0 schades

1 schade

2 schades

meer dan 2 schades


11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

 


16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 


75

75

75

75

75

75

75

75

50

65

60

55

50

40

25

0

 


75

75

75

75

75

75

75

75

75

70

65

60

55

50

40

25


75

75

75

70

65

60

60

50

50

40

40

25

25

0

0

0


50

50

50

50

40

40

40

25

25

25

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na 4 of meer schades in een verzekeringsjaar daalt u naar Bonus/Malus-trede 1.

 

Bereken nu een premie