Schadevrije jaren Unigarant Scooterverzekering

Bij de Scooterverzekering van Unigarant is er een belangrijke tabel die van toepassing is om de schadevrije jaren te berekenen. Deze tabel heet de bonus/malus tabel. Deze bepaalt:

  1. hoeveel schadevrije jaren u heeft;
  2. hoeveel no-claimkorting u krijgt op uw premie.

Aan de hand van verschillende situaties leggen wij uit hoe deze tabel werkt.

U sluit een verzekering af bij Unigarant


Als u een verzekering bij ons hebt afgesloten, kijken wij naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft. Op basis daarvan bepalen wij op welke trede u begint in de bonus/malustabel. Deze trede kunt u terugzien op uw polisblad. Heeft u nog geen schadevrije jaren? Dan start u op trede 5 en krijgt u meteen 55% no-claimkorting!

U heeft een Unigarant Scooterverzekering en meldt een schade


In de tabel ziet u hoeveel no-claimkorting u krijgt als u een schade meldt.

Voorbeeld
U heeft 5 schadevrije jaren. Daarmee staat u op bonus/malustrede 10 en krijgt u 75% no-claimkorting. Dan meldt u een schade. U krijgt daarna 60% no-claimkorting op uw premie.

U wilt overstappen naar een andere verzekeraar


Als u overstapt naar een andere verzekeraar heeft u alleen het aantal schadevrije jaren nodig. Dit aantal vindt u terug op het polisblad dat u krijgt bij de beƫindiging. Uw nieuwe verzekeraar bepaalt uw no-claimkorting aan de hand van deze schadevrije jaren.

Bereken nu uw premie

Bonus/malustabel

Schadevrije jaren

Bonus/malus
trede

Korting in %

Korting in % na:

0 schades

1 schade

2 schades

meer dan 2 schades


11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

 


16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 


75

75

75

75

75

75

75

75

50

65

60

55

50

40

25

0

 


75

75

75

75

75

75

75

75

75

70

65

60

55

50

40

25


75

75

75

70

65

60

60

50

50

40

40

25

25

0

0

0


50

50

50

50

40

40

40

25

25

25

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na 4 of meer schades in een verzekeringsjaar daalt u naar Bonus/Malus-trede 1.

 

Bereken nu een premie