Basisdekking Diefstal Scooterverzekering

Wanneer u een Scooterverzekering van Unigarant heeft afgesloten met de basisdekking Diefstal is uw bromfiets o.a. verzekerd voor diefstal, verduistering of poging daartoe.

Waar bent u voor verzekerd bij de basisdekking Diefstal?

Met de basisdekking Diefstal is uw scooter naast bovenstaande ook verzekerd voor schade die is ontstaan door:

  • Uw scooter heeft schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag. Maar deze schade mag niet zijn ontstaan door botsen, slippen en van de weg raken of in het water raken;
  • Uw scooter heeft schade door storm. Daarmee bedoelen wij de schade door voorwerpen die rondvliegen of vallen; 
  • Uw scooter heeft schade door iemand die zonder uw toestemming op uw scooter rijdt;
  • Uw scooter heeft schade door hagel, een lawine of overstroming;
  • Uw scooter krijgt schade tijdens het transport door een transportbedrijf.

In de Voorwaarden Unigarant Bromfietsverzekering vindt u meer informatie over wat wel en niet verzekerd is bij de basisdekking Diefstal Scooter.

Wij vergoeden alleen als u uw scooter op slot zet. Daarvoor heeft u een slot nodig dat is goedgekeurd door ART (met drie sterren). U kunt dit slot ook meeverzekeren.

Naast de basisdekking Diefstal kunt u met de Unigarant Scooterverzekering ook kiezen voor de basisdekkingen Wettelijke Aansprakelijkheid, Aanrijding en Diefstal én Aanrijding.

Bereken nu uw premie