Als u bij ons solliciteert of bij ons werkt

Als u bij ons solliciteert

In een sollicitatieprocedure vragen wij allerlei informatie, zoals uw geboortedatum, opleidingsniveau en werkervaring. U zet deze gegevens bijvoorbeeld in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae. Soms neemt u tijdens de sollicitatie deel aan een assessment of psychologisch onderzoek. De resultaten daarvan worden vaak vastgelegd in een verslag. Als wij u niet in dienst nemen, verwijderen wij al deze gegevens uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. We bewaren ze als u wel bij ons in dienst komt.

Als we u niet direct aannemen, kunnen we u vragen of we uw gegevens langer mogen bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip misschien een andere baan voor u vrij komt. Als u ons toestemming geeft, bewaren we uw sollicitatiegegevens maximaal een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. 

Als u bij ons werkt

Als u bij ons in dienst komt, bewaren we allerlei informatie over u in onze administratie. Bijvoorbeeld:

 • uw naam, contactgegevens en geboortedatum;
 • uw burgerservicenummer (BSN);
 • de hoogte van uw salaris;
 • loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen;
 • uw bankrekeningnummer;
 • verslagen van functioneringsgesprekken;
 • wanneer en hoe vaak u afwezig bent.

Er zijn verschillende redenen waarom we uw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken: 

1. Omdat we uw gegevens nodig hebben om uw arbeidsovereenkomst uit te voeren

Onder het ‘uitvoeren van de overeenkomst’ vallen onder andere:

 • het voeren van een personeels- en salarisadministratie, zodat we bijvoorbeeld uw salaris kunnen uitbetalen;
 • het uitvoeren van verzuim- en reïntegratiebeleid, zodat we u bijvoorbeeld goed kunnen begeleiden als u ziek bent en zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen helpen;
 • het toetsen of onze medewerkers vakbekwaam en betrouwbaar zijn.

 Dit geldt niet alleen voor arbeidsovereenkomsten, maar bijvoorbeeld ook voor uitzendovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten of overeenkomsten met een leverancier.

2. Omdat de wet ons verplicht uw gegevens vast te leggen

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verplichtingen die wij hebben om:

 • loonbelasting af te dragen; 
 • de identiteit van onze medewerkers vast te stellen en deze gegevens door te geven aan een instantie die bevoegd is daarom te vragen;
 • een administratie te voeren die duidelijk maakt hoe Unigarant er financieel voor staat. Uit onze administratie moet bijvoorbeeld duidelijk blijken hoeveel salaris en vakantiegeld wij nog moeten uitbetalen en of wij daarvoor genoeg financiële reserves hebben.

 3. Omdat wij een belang hebben dat het verwerken van uw gegevens rechtvaardigt

Voor Unigarant is het van belang dat we onze bedrijfsactiviteiten op een beheerste en integere manier uitoefenen. Voor ons betekent dat onder andere dat we een gedegen personeelsbeleid voeren en dat onze medewerkers voldoen aan alle eisen op het gebied van vakbekwaamheid. Als het daarvoor nodig is om persoonsgegevens te verwerken, mogen wij dat doen. Een ander voorbeeld is de beveiliging van ons bedrijf. Om onze bedrijfspanden te beveiligen slaan we bijvoorbeeld gegevens op van wie er aan- en afwezig is.

 
4. Omdat u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens te verwerken

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor een bepaald doel als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Terug