Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Als we het hebben over persoonsgegevens bedoelen we alle gegevens die specifiek bij u horen. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres en telefoonnummer, maar ook aan uw geboortedatum, geslacht of rekeningnummer. Welke gegevens wij van u vragen, hangt af van de diensten die we aan u leveren. Bij het afsluiten van een verzekering vragen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens. Als het om een autoverzekering gaat kunnen we ook uw kentekennummer vragen en andere gegevens over uw auto.

En wat bedoelen we met ‘verwerken’?

Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens is een breed begrip. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens verzamelen, opslaan, raadplegen en doorsturen. Wat wij met uw gegevens doen, hangt af van de diensten die we aan u leveren. Zo zullen we uw adres meestal wel opslaan, maar niet zo snel doorsturen aan een ander bedrijf. Dat doen we alleen als dat echt nodig is, bijvoorbeeld om een schade bij u te laten opnemen.

Terug