Landelijke databank

Als u een verzekering bij ons aanvraagt of een schade meldt, kijken wij in een landelijke databank of daar informatie over u is vastgelegd. In deze databank zitten niet alleen gegevens van Unigarant, maar ook van alle andere verzekeraars . De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) beheert de databank.

Waarom is het CIS er?

Het CIS legt uw gegevens vast. Dat gebeurt om uw verzekering betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat wij voldoende geld hebben om schade te vergoeden. Door in de databank van CIS te kijken, kunnen wij:

  1. risico’s beter inschatten en beheersen;
  2. de schadelast beperken door een verantwoord acceptatiebeleid en mensen te kunnen weigeren die fraude hebben gepleegd;
  3. verzekeringsfraude en verzekeringscriminaliteit ontdekken, voorkomen en bestrijden;
  4. gegevens uitwisselen tussen verzekeraars onderling en met politie en justitie.

Wanneer legt het CIS uw gegevens vast?

Het CIS verwerkt uw persoonsgegevens als:

  • u een schade heeft gemeld. In de CIS databank worden alle claims (schademeldingen) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigden worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie schuld heeft aan de schade of dat een schade volgens de polisvoorwaarden niet wordt vergoed. Het gaat alleen maar om het feit dat iemand een beroep heeft gedaan op zijn verzekering. Van iedere claim worden alleen feitelijke gegevens en persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd;
  • uw gegevens zijn opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). In dit register zitten gegevens van personen en bedrijven die bijvoorbeeld verzekeringsfraude hebben gepleegd. Ook zijn de gegevens opgenomen van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de waarheid hebben verteld over bijvoorbeeld hun verzekeringsverleden of hun strafrechtelijk verleden. De registratie in het EVR valt onder de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) ;
  • de rechter heeft bepaald dat u (tijdelijk) geen motorrijtuig mag besturen (ontzegging van de rijbevoegdheid). Niet Unigarant maar de overheid levert deze informatie aan het CIS.

Uw gegevens bij het CIS inzien en laten corrigeren

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die wij naar het CIS sturen juist en volledig zijn. U mag uw gegevens bij het CIS altijd inzien. Als in de geregistreerde gegevens iets niet klopt, kunt u de verkeerde registratie laten aanpassen. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar het CIS. Meer informatie over het CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

Meer informatie over het Verbond van Verzekeraars vindt u op www.verzekeraars.nl.

Terug