Als u klant bij ons wilt worden

U kunt op twee manieren klant bij ons worden:

  1. via een tussenpersoon, bijvoorbeeld de ANWB
  2. via onze website www.unigarant.nl.

 In beide situaties hebben we persoonsgegevens van u nodig om de verzekering voor u af te kunnen sluiten. Als u via een tussenpersoon klant bij ons wordt, ontvangen we uw gegevens van uw tussenpersoon. Als u zich via de website aanmeldt, geeft u zelf uw gegevens aan ons door.

 

 

 

Welke gegevens leggen we vast?

Bij alle verzekeringen vragen we uw naam, geboortedatum en contactgegevens. Bij bijvoorbeeld de auto- of motorverzekering hebben we ook uw kenteken nodig of andere gegevens van het voertuig. Het kan ook voorkomen dat u in een acceptatiedocument vragen moet beantwoorden of u in aanraking bent gekomen met politie of justitie (strafrechtelijk verleden).

Soms moeten we een aanvraag weigeren, bijvoorbeeld als u in het verleden fraude heeft gepleegd. Als u een verzekering aanvraagt, kijken wij eerst in een landelijke databank en op de sanctielijst gebaseerd op de sanctiewet of er een reden is om u te weigeren. Lees meer over de landelijke databank of de sanctielijst.

Voor het analyseren van segmentatiegegevens, werken we samen met Whooz. Lees hier wat wij met deze informatie doen.

 

 

Beoordeling van uw aanvraag of schade

Uw aanvraag voor een verzekering of uw schademelding beoordelen wij via een geautomatiseerd proces, vooral in geval van standaard producten en eenvoudige schades. De door u ingevulde gegevens worden automatisch getoetst aan onze acceptatiecriteria voor polis aanvragen of criteria voor schadebehandeling. We controleren daarbij of deze gegevens juist zijn.

Wij toetsen daarnaast uw aanvraag of schadeclaim aan een aantal fraude indicatoren en maken op basis van de door u ingevulde gegevens en gegevens uit (openbare) bronnen een risico-inschatting. Deze toetsing kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van uw premie. Als er een afwijking in het reguliere aanvraag- of schadebehandelingsproces is, dat kan leiden tot acceptatie onder voorwaarden of een afwijzing van uw aanvraag of schadeclaim, dan wordt deze afwijking altijd beoordeeld door een medewerker van Unigarant die de uiteindelijke beslissing maakt.

In alle gevallen kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft.

 

Waarom en hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als u klant wordt, dan sluiten we met u een verzekering af. We leggen uw gegevens dan vast om die verzekering uit te kunnen voeren. U leest hier meer over het bewaren van uw gegevens.

Wordt u geen klant, dan bewaren we uw gegevens een jaar. Deze gegevens gebruiken wij in dat jaar alleen voor statistisch onderzoek met als doel productverbetering of verbetering van het acceptatieproces.

Terug