Als u klant bij ons wilt worden

U kunt op twee manieren klant bij ons worden:

  1. via een tussenpersoon, bijvoorbeeld de ANWB
  2. via onze website www.unigarant.nl.

 In beide situaties hebben we persoonsgegevens van u nodig om de verzekering voor u af te kunnen sluiten. Als u via een tussenpersoon klant bij ons wordt, ontvangen we uw gegevens van uw tussenpersoon. Als u zich via de website aanmeldt, geeft u zelf uw gegevens aan ons door.

Welke gegevens leggen we vast?

Bij alle verzekeringen vragen we uw naam, geboortedatum en contactgegevens. Bij bijvoorbeeld de auto- of motorverzekering hebben we ook uw kenteken nodig of andere gegevens van het voertuig. Het kan ook voorkomen dat u in een acceptatiedocument vragen moet beantwoorden of u in aanraking bent gekomen met politie of justitie (strafrechtelijk verleden).

Soms moeten we een aanvraag weigeren, bijvoorbeeld als u in het verleden fraude heeft gepleegd. Als u een verzekering aanvraagt, kijken wij eerst in een landelijke databank en op de sanctielijst gebaseerd op de sanctiewet of er een reden is om u te weigeren. Lees meer over de landelijke databank of de sanctielijst.

 

Waarom en hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als u klant wordt, dan sluiten we met u een verzekering af. We leggen uw gegevens dan vast om die verzekering uit te kunnen voeren. U leest hier meer over het bewaren van uw gegevens.

Wordt u geen klant, dan bewaren we uw gegevens een jaar. Deze gegevens gebruiken wij in dat jaar alleen voor statistisch onderzoek met als doel productverbetering of verbetering van het accepatatieproces.

Terug