Als u geen klant meer bent

Na het beëindigen van uw laatste verzekering bij ons bewaren wij uw persoonsgegevens nog enige tijd:

  • Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van een verzekering, het afhandelen van een schade of waarvoor geen andere reden meer is om ze te bewaren, verwijderen wij binnen zes maanden. Als we bepaalde gegevens eerder niet meer nodig hebben, dan verwijderen we ze zodra dit het geval is.

  • Gegevens uit de financiële administratie die van belang zijn voor de Belastingdienst, moeten wij ten minste zeven jaar bewaren. Dit zijn bijvoorbeeld polisgegevens waaruit blijkt hoeveel premie wij van u hebben ontvangen en hoeveel assurantiebelasting wij hebben afgedragen. Maar ook bijvoorbeeld schadegegevens waaruit blijkt hoeveel schade wij aan u hebben uitgekeerd.

  • We kunnen uw gegevens langer bewaren als er nog verjaringstermijnen lopen voor schades die zijn afgehandeld. Of als er nog andere verplichtingen uit een verzekering kunnen voortkomen. Zo kan bijvoorbeeld bij een letselschade nog jaren later schade bekend worden. Een verjaringstermijn kan in dat geval tot 20 jaar duren.

  • Ook voor onderzoek kunnen we persoonsgegevens langer gebruiken. Na afloop van de bewaartermijn van zeven jaar, verwerken wij een aantal gegevens nog maximaal vijf jaar voor statistisch onderzoek. We gebruiken bijvoorbeeld gegevens van schademeldingen om de financiële risico’s te berekenen die wij als verzekeraar lopen. Dit is een verplichting uit de wet. Voor dit onderzoek gebruiken we geen namen, telefoonnummers, e-mailadressen of bankrekeningnummers. U leest er hier meer over.

Daarna anonimiseren of verwijderen wij de persoonsgegevens. Als we persoonsgegevens anonimiseren, bewerken wij de gegevens zo dat niet meer duidelijk is bij welke persoon ze horen. Door de gegevens anoniem te maken is uw identiteit niet meer te achterhalen.

Terug