Wat is een ‘compliance-officer’?

Compliance-officers zorgen ervoor dat een bedrijf eerlijk en integer werkt en een goede naam heeft. Zij doen dat bijvoorbeeld door erop toe te zien dat een bedrijf zich houdt aan wetten en regels.

Bij Unigarant bekijken zij welke wetten en regels voor ons gelden en waar mogelijk niet volgens de regels wordt gewerkt. Is er een risico is dat wij niet eerlijk of integer werken? Of is de goede naam van Unigarant in gevaar? Dan nemen onze compliance-officers maatregelen om die risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Terug