Heeft u vragen over het Coronavirus? Bekijk onze veelgestelde vragen.
Heeft u vanwege de bosbranden of overstromingen (natuurramp) vragen over uw reis- en annuleringsverzekering?
Heeft u door de wateroverlast in Limburg schade aan uw woonhuis, inboedel of een voertuig? Check hier onze veelgestelde vragen.

Basisdekking Aanrijding High Speed E-bikeverzekering

Heeft u de dekking Aanrijding bij een High Speed E-bikeverzekering afgesloten? Dan bent u onder andere verzekerd voor schade door een aanrijding, vandalisme, vallen en rondvliegende voorwerpen bij brand en storm.

Waar bent u voor verzekerd bij de basisdekking Aanrijding?

Bij de basisdekking Aanrijding bent u ook verzekerd voor schade die plotseling ontstaat. En u kon dit vantevoren niet verwachten. U bent verzekerd in de volgende situaties:

 • Uw high speed e-bike heeft schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.
 • Uw high speed e-bike heeft schade door storm. Daarmee bedoelen wij de schade door voorwerpen die rondvliegen of vallen. Of de schade doordat uw high speed e-bike omwaait.
 • Uw high speed e-bike heeft schade door hagel, een lawine of overstroming.
 • U had een botsing met dieren.
 • Uw high speed e-bike krijgt schade tijdens het transport door een transportbedrijf.
 • U heeft schade nadat u slipt, botst of van de weg raakt.
 • Uw high speed e-bike heeft schade door vandalisme.
 • Uw high speed e-bike heeft schade door een andere oorzaak die van buitenaf komt. 

Kleding en helm

Ook is schade aan kleding en helm verzekerd die plotseling ontstaat. En u kon dit van tevoren niet verwachten. U bent verzekerd in de volgende situaties:

 • U heeft schade door het af- op opstappen op uw high speed e-bike.
 • U heeft schade doordat er onderweg een noodreparaties is uitgevoerd aan uw high speed e-bike. 

Waar bent u niet voor verzekerd bij de basisdekking Aanrijding?

U bent niet verzekerd in de volgende situaties

 • U kunt de high speed e-bike niet meer gebruiken.
 • Uw illegale accessoires worden gestolen.
 • Uw high speed e-bike heeft schade door bevriezing.
 • Uw high speed e-bike is minder waard geworden. 
 • Uw high speed e-bike is niet goed onderhouden. Daardoor beschadigt uw voertuig.
 • Uw high speed e-bike heeft schade (herstelkosten) door slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.
 • Uw high speed e-bike staat zes maanden aaneengesloten buiten Nederland.
 • Uw high speed e-bike heeft schade door diefstal, verduistering of poging daartoe, of iemand rijdt op uw e-bike zonder uw toestemming.

Naast de basisdekking Aanrijding kunt u met de Unigarant High Speed E-bikeverzekering ook kiezen voor de basisdekkingen Wettelijke AansprakelijkheidDiefstal en Diefstal én Aanrijding.

Bereken nu uw premie