Vergoedingen bij een doorlopende reisverzekering

Heeft u uw reis verzekerd met een Unigarant Doorlopende Reisverzekering? Dan heeft u ook recht op vergoedingen wanneer u schade heeft. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de dekkingen die heeft meeverzekerd.

Hieronder leest u hoeveel u maximaal vergoed krijgt bij de verschillende dekkingen.

Vergoedingen standaard dekkingen

Welke kosten maakt u?

Welke vergoeding krijgt u daarvoor?

Hulpverlening

Helemaal vergoed

Extra vervoerskosten

Helemaal vergoed

Vervoerskosten met uw eigen auto

Maximaal € 0,25 per kilometer

Kosten omdat u langer moet blijven

Maximaal € 75,- per persoon per dag

Telefoonkosten met de ANWB   Alarmcentrale of andere hulpdiensten

Helemaal vergoed

Telefoonkosten met anderen

Maximaal  € 250,-

Schade aan het vakantieverblijf dat u huurde

Maximaal € 1.100,-

Vergoedingen Medische Kosten

 

Basis

Uitgebreid

Medische kosten bij vakantie in het buitenland

Wij vergoeden de kosten van de behandeling. Uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal het bedrag dat u in Nederland zou krijgen. Wij vullen dat aan. U krijgt dus de volledige kosten terug.

Wij vergoeden de kosten van de behandeling. Uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal het bedrag dat u in Nederland zou krijgen. Wij vullen dat aan. U krijgt dus de volledige kosten terug.

Medische kosten bij vakantie in Nederland

Geen vergoeding

Maximaal € 1.600,-

Verplicht eigen risico op uw zorgverzekering

Helemaal vergoed

Helemaal vergoed

Vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Vergoedingen Bagage

 

Basis

Uitgebreid

Brillen en contactlenzen, (huur)fiets en fietsaanhanger, mobiele   telefoon, hobby- en sportuitrusting*, drones, cadeaus en souvenirs die u op reis heeft gekocht

Maximaal € 300,- per persoon

Maximaal € 1.100,- per persoon

Digitale en elektronische apparatuur, zoals fotocamera, tablet en laptop

Maximaal € 300,- per groep

Maximaal € 3.100,- per groep

Autoradio, navigatie, gereedschap en reserveonderdelen

Maximaal € 300,- per groep

Maximaal € 600,- per groep

Alle bagage die u bij zich heeft of tijdens uw reis koopt of huurt

Maximaal € 2.000,- per persoon

Maximaal € 4.100,- per persoon

Prothesen, gehoorapparaten, tandbeugels

Maximaal € 300,- per persoon

Maximaal € 2.600,- per persoon

* Dit is de standaard vergoeding voor hobby- en sportuitrusting. 

Vergoedingen Hobby- en Sportuitrusting

 

Basis

Uitgebreid

Hobby- en Sportuitrusting**

Geen vergoeding

Maximaal € 3.500,- per groep

** Deze vergoeding is een uitbreiding van de maximale vergoeding vanuit de standaard dekking Bagage. Bijvoorbeeld voor dure hobby- en sportuitrusting. 

Voorwerpen die ook vanuit de aanvullende dekking Bagage worden vergoed, vergoeden wij maar één keer. 

Vergoedingen Ongevallen

 

Basis

Uitgebreid

Bij overlijden

Maximaal € 25.000,-

Maximaal € 35.000,-

Bij blijvende invaliditeit

Maximaal € 75.000,-

Maximaal € 100.000,-

Vergoedingen Autohulp

 

Basis

Uitgebreid

Reparatie of transporthulp

Geen vergoeding

Noodzakelijke (loon)kosten

Vergoedingen Geld

 

Basis

Uitgebreid

Geld

Geen vergoeding

Maximaal € 350,- per persoon, en maximaal € 600,- per groep

Vergoedingen Reisrechtsbijstand

 

Basis

Uitgebreid

Juridische hulp

Geen vergoeding

Maximaal € 25.000,- per gebeurtenis

Vergoedingen Vervangend vervoer/verblijf

 

Basis

Uitgebreid

Vervangend vervoer

Geen vergoeding

€ 75,- per dag met een maximum van € 2.000,- per reis

 

Geen vergoeding

Of de kosten van het openbaar vervoer naar of vanaf de vakantiebestemming als verzekerde
geen gebruik wil maken van een vervangend motorvoertuig/fiets
 Vervangend verblijf  Geen vergoeding Een vervangende kampeerauto, caravan, vouwwagen of tent voor maximaal 30 dagen
   Geen vergoeding Of de noodzakelijke extra verblijfskosten voor maximaal 30 dagen, met een maximum van € 125,- per dag.

Bereken nu uw premie