Door technisch onderhoud kunt u vanaf donderdag 28 september 22.30 uur tot vrijdag 29 september 01.00 uur geen premieberekening maken of een verzekering aanvragen.
Heeft u vragen over de aardbeving in Marokko en uw verzekering? Bekijk de meest gestelde vragen hier.

Pechhulp camperverzekering

Heeft u een volledig cascodekking afgesloten en komt u met uw camper in het buitenland langs de weg te staan? Dan helpen wij u graag. Neem altijd eerst contact op met de ANWB Alarmcentrale. U krijgt dan passende hulp.

Wij vergoeden maximaal € 250,- per schadegebeurtenis als u in het buitenland langs de weg tot stilstand komt als gevolg van pech. De kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Bereken nu uw premie