Heeft u vragen over de situatie in Israël/de Palestijnse gebieden en uw verzekering? Bekijk onze veel gestelde vragen.

Schadevrije jaren Unigarant

Bij de Bromfietsverzekering van Unigarant is er een belangrijke tabel die van toepassing is om de schadevrije jaren te berekenen. Deze tabel heet de bonus/malus-tabel. Deze bepaalt:

  1. hoeveel schadevrije jaren u heeft;
  2. hoeveel no-claimkorting u krijgt op uw premie

Aan de hand van verschillende situaties leggen wij uit hoe deze tabel werkt.

U sluit een verzekering af bij Unigarant

Als u een verzekering bij ons hebt afgesloten, kijken wij naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft. Op basis daarvan bepalen wij op welke trede u begint in de bonus/malustabel. Deze trede kunt u terugzien op uw polisblad. Heeft u nog geen schadevrije jaren? Dan start u op trede 5 en krijgt u meteen 55% no-claimkorting!

U heeft een Unigarant Bromfietsverzekering en meldt een schade

In de tabel ziet u hoeveel no-claimkorting u krijgt als u een schade meldt.

Voorbeeld

U heeft 5 schadevrije jaren. Daarmee staat u op bonus/malustrede 10 en krijgt u 75% no-claimkorting. Dan meldt u een schade. U krijgt daarna 60% no-claimkorting op uw premie.

U wilt overstappen naar een andere verzekeraar

Als u overstapt naar een andere verzekeraar heeft u alleen het aantal schadevrije jaren nodig. Dit aantal vindt u terug op de BM-verklaring dat u krijgt bij de beëindiging. Uw nieuwe verzekeraar bepaalt uw no-claimkorting aan de hand van deze schadevrije jaren.

Bereken nu uw premie

Bonus/malustabel

Schadevrije jaren

Bonus/malus trede

Korting in   %

Korting in % na:

0 schades

1 schade

2 schades

meer dan 2 schades

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

 

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

75

75

75

75

75

75

75

75

70

65

60

55

50

40

25

0

 

75

75

75

75

75

75

75

75

75

70

65

60

55

50

40

25

75

75

75

70

65

60

60

50

50

40

40

25

25

0

0

0

50

50

50

50

40

40

40

25

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na 4 of meer schades in een verzekeringsjaar daalt u naar Bonus/Malus-trede 1.

 

Bereken nu een premie