Basisdekking Diefstal Bromfietsverzekering

Heeft u een bromfietsverzekering van Unigarant afgesloten met de basisdekking Diefstal? Dan is uw bromfiets onder andere verzekerd voor diefstal, verduistering of poging daartoe.

Waar bent u voor verzekerd bij de basisdekking Diefstal?

Met de basisdekking Diefstal is uw bromfiets naast bovenstaande ook verzekerd voor schade dat is ontstaan door:

  • Uw bromfiets heeft schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag. Maar deze schade mag niet zijn ontstaan door door botsen, slippen en van de weg raken of in het water raken;
  • Uw bromfiets heeft schade door storm. Daarmee bedoelen wij de schade door voorwerpen die rondvliegen of vallen; 
  • Uw bromfiets heeft schade door iemand die zonder uw toestemming op uw bromfiets rijdt;
  • Uw bromfiets heeft schade door hagel, een lawine of overstroming;
  • Uw bromfiets krijgt schade tijdens het transport door een transportbedrijf;
  • De ruiten van uw brommobiel barsten of breken.

In de Voorwaarden Unigarant Bromfietsverzekering vindt u meer informatie over wat wel en niet verzekerd is bij de basisdekking Diefstal Bromfiets.

U krijgt alleen een vergoeding als u uw bromfiets op slot zet. Daarvoor heeft u een slot nodig dat is goedgekeurd door ART (met drie sterren). U kunt dit slot ook meeverzekeren.

Naast de basisdekking Diefstal kunt u met de Unigarant Bromfietsverzekering ook kiezen voor de basisdekkingen Wettelijke Aansprakelijkheid, Aanrijding en Diefstal én Aanrijding.

Bereken nu uw premie