Directe Schadeafhandeling

Schade aan uw auto, maar zelf geen schuld? Het kan lang duren (als je geen All Riskverzekering hebt) om de schade vergoed te krijgen en u moet vaak zelf contact opnemen met de verzekeraar van de tegenpartij. Door Directe Schadeafhandeling wordt u sneller geholpen.

We regelen het van A tot Z

Bij schade waarbij u zelf geen schuld (of gedeelde schuld) heeft, nemen onze medewerkers het proces van u over. Wij zoeken namens u contact met de verzekering van de tegenpartij en zorgen dat de schade alsnog (deels) vergoed wordt. Wel zo fijn. Wij zijn immers uw verzekeraar en wij helpen u graag zo goed mogelijk.  

Let op: Het kan zijn dat schades waar je zelf geen schuld aan hebt, toch niet door de tegenpartij gedekt worden. Het kan ook zijn dat we in uw geval niet álle schade kunnen claimen. 

Weet u niet zeker of u schuld heeft?

Wij zijn er om u te helpen bij schade, daarom nemen wij graag deze zorg voor u uit handen. Meld schade aan uw auto altijd bij ons, dan kunnen onze medewerkers uitzoeken of we u kunnen helpen met eventuele vergoedingen. Misschien is de schade namelijk helemaal of deels te verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij.

Kunnen we de schade verhalen op de tegenpartij? Dan kunt u de auto gewoon laten repareren en regelen wij de rest. U hoeft zelfs niets voor te schieten.

Is Directe Schadeafhandeling verplicht?

Uiteraard is het niet verplicht om deze dienstverlening te gebruiken. Als u het liever zelf regelt met de verzekeraar van de tegenpartij of met uw rechtsbijstandsverzekering, bent u daar helemaal vrij in.

De voordelen van onze Directe Schadeafhandeling op een rijtje:

 • U meldt schade bij ons en hoeft zelf niet in gesprek met de tegenpartij.
 • Onze medewerkers benaderen de (verzekeringsmaatschappij van de) tegenpartij namens u.
 • U kunt de schade aan uw auto vlot en vakkundig laten repareren bij een bij ons aangesloten hersteller. Wij betalen het deel van de kosten dat wij kunnen verhalen op de tegenpartij, direct aan de hersteller. U hoeft dit bedrag dus niet eerst voor te schieten.

U vindt gemakkelijk een hersteller bij u in de buurt via onze zoek schadehersteller pagina.

Zonder zorgen blijven rijden. Daarom uw auto verzekeren bij Unigarant

 • Gratis vervangend vervoer
 • Gratis haal- en brengservice voor uw auto
 • Betrouwbaar en vakkundig schadeherstel
 • 4 jaar garantie op de herstelwerkzaamheden

Aanspraak maken op Directe Schadeafhandeling? Check eerst of u aan de voorwaarden voldoet:

 • Het gaat om een botsing van een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig.
 • De bestuurder van het andere motorrijtuig is geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor de botsing. Als de schuldvraag nog ter discussie staat of niet goed te beantwoorden is, kan Directe Schadeafhandeling niet gebruikt worden. 
 • Beide voertuigen hebben een Nederlands kenteken.
 • De aansprakelijke partij is bekend en verzekerd.
 • Er is geen sprake van letsel of overlijden.
 • Er is geen sprake van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, fraude, of een bestuurder die niet mag rijden.

Maakt u liever geen gebruik van Directe Schadeafhandeling door Unigarant?

Dat kan. Hierbij geldt vaak wel een langere doorlooptijd. Ook betaalt uzelf eerst alle kosten voor herstel en ontvangt u pas later de vergoeding van de tegenpartij. De andere mogelijkheden zijn:

 • U kunt de schade verhalen via een door u afgesloten rechtsbijstandverzekering.
 • U kunt de schade zelf verhalen op (de verzekeringsmaatschappij van) de tegenpartij.

Over de regeling

Nemen alle verzekeraars die bij het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten deel aan de Directe Schadeafhandeling?

Ja, Directe Schadeafhandeling (DSA) is verplicht voor alle verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Verandert er iets aan het product de WA-verzekering?

Nee, aan het product Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) verandert niets. De Directe Schadeafhandeling is een dienstverleningsconcept. 

Ga ik nu meer premie betalen omdat de verzekeraar het verhaal gaat doen?

Nee, deze nieuwe regeling heeft geen stijging van de premie tot gevolg. Het is een service vanaf 1 juli 2021 die verzekeraars aan hun verzekerden met alleen een WA-verzekering aanbieden. Doel van deze nieuwe regeling is u sneller te helpen. Ook door op deze nieuwe manier de kosten van het verhalen van schade te beperken.

Is er een verschil tussen de vergoeding als ik zelf de schade ga verhalen bij de aansprakelijke partij?

Nee, u ontvangt dezelfde vergoeding als u de schade zelf verhaalt bij de aansprakelijke partij.

Wat is het gevolg als ik een aanrijding heb met een onverzekerde tegenpartij?

Wanneer de schade is veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig, dan moet u eerst zelf proberen de gegevens van het voertuig te achterhalen en schriftelijk aansprakelijk stellen. Als de schade niet vergoed wordt dan kunt u de schade bij het Waarborgfonds claimen. U schrijft daarvoor een brief naar het Waarborgfonds met een verzoek om schadevergoeding. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Er zijn wel voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Lees of uw claim aan deze voorwaarden voldoet.

Wanneer is de Directe Schadeafhandeling wel en niet van toepassing?

Directe schadeafhandeling is van toepassing in de volgende gevallen:

 • Bij een botsing met een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig;
 • Wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de botsing;
 • De personenauto en het andere motorrijtuig moet zijn voorzien van een Nederlands kenteken en geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Directe Schadeafhandeling is niet van toepassing bij:

 • Letsel- en overlijdensschade;
 • Als de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is;
 • Als de aansprakelijkheid niet komt vast te staan;
 • Als er geen geldige Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen(WAM)-verzekering is (geschorst, niet toegestane WAM-uitsluiting).

Bij schade

Ik heb een schade gehad vóór 1 juli. Kan ik een beroep doen op de regeling?

Nee, de nieuwe regeling geldt voor schades die op of na 1 juli 2021 zijn ontstaan.

Mijn verzekeraar vindt dat ik (ook) aansprakelijk ben en vergoedt de schade niet of gedeeltelijk. Wat kan ik doen?

Je verzekeraar vergoedt wat de tegenpartij moet betalen. Denk je dat de tegenpartij (helemaal) aansprakelijk is en dat er meer betaald moet worden? Schakel dan je rechtsbijstandsverzekeraar in. Je kunt de schade ook zelf of via je adviseur claimen bij de verzekeraar van de andere partij.

Ik ben aangereden maar de tegenpartij is doorgereden, wat nu?

Is de ander doorgereden en weet je niet wie het was? Vervelend, want dan geldt de regeling niet. Schakel je rechtsbijstandsverzekeraar in of neem contact op met het Waarborgfonds. Je kunt je claim indienen bij het Waarborgfonds voor het Motorverkeer. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Er zijn wel voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. 

Een fietser is tegen mij aangereden. Kan ik dit verhaal ook via mijn eigen verzekeraar laten lopen?

Nee, de regeling geldt voor schade tussen een personenauto met andere auto’s of motorvoertuigen (busjes, vrachtwagens, trekkers, motors). Je moet dus de fietser zelf aansprakelijk stellen. Heb je een (verkeers)rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan kan jouw verzekeraar of adviseur je daarbij helpen.

Productvragen

Ik heb een verkeersrechtsbijstand gesloten bij mijn autoverzekering. Kan ik deze nu opzeggen?

Nee, het is nog steeds verstandig om een verkeersrechtsbijstand te houden. De nieuwe regeling geldt daarbij alleen als er uitsluitend blikschade is. Heb je te maken met een aanrijding waarbij de regeling niet geldt? Dan is zo’n verkeersrechtsbijstand erg verstandig. Denk maar bijvoorbeeld aan de (juridische) hulp die je nodig hebt als je te maken krijgt met letselschade of blijvende invaliditeit. Of je hebt te maken met een aanrijding met een voertuig met een buitenlands kenteken. In die gevallen geldt de regeling niet.

Buitenlands kenteken

Geldt deze regeling ook als ik een aanrijding heb met een auto met een buitenlands kenteken?

Nee, alleen als het voertuig een Nederlands kenteken heeft. Ben je aangereden door een voertuig met een buitenlands kenteken? Dan geldt deze regeling niet.