Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Wij stellen uw mening over onze dienstverlening en producten zeer op prijs. Die biedt ons de mogelijkheid om te blijven verbeteren. Bent u niet tevreden? En wilt u een klacht indienen? Wij kijken graag samen met u hoe we dit kunnen oplossen.

 

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Denk hierbij aan onze polisvoorwaarden, afhandeling van schade, duurzaamheidsbeleid of contact dat u heeft gehad met een van onze medewerkers.

 • Dien uw klacht in via het klachtenformulier
 • Stuur een mail naar info@unigarant.nl
 • U kunt ook bellen naar 088 299 38 82
 • Of stuur uw klacht per post naar:
  Unigarant Verzekeringen
  Postbus 50000
  7900 RP Hoogeveen
 • Maak gebruik van onze social media. U ontvangt dan van ons een bericht met een link naar het klachtenformulier

Heeft u een klacht over het incassobureau?
Een klacht over Trust Krediet Beheer kunt u rechtstreeks indienen via incasso@tkb.nl.

De behandeling van uw klacht

Wij registreren alle klachten. Na het melden van uw klacht, ontvangt u hiervan een bevestiging. Uw klacht wordt daarna toegewezen aan een klachtbehandelaar. Deze behandelaar is een specialist van de betreffende afdeling en kent de voorgeschiedenis niet. Zo kan de klachtbehandelaar onbevooroordeeld een standpunt innemen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door u gewenste oplossingsrichting.

Binnen 10 werkdagen een telefonische reactie
Uiterlijk binnen 10 werkdagen na de registratie van uw klacht, neemt de klachtbehandelaar contact met u op. Dat doen we het liefst telefonisch. Tijdens dit gesprek bespreekt en onderbouwt de behandelaar zijn standpunt met u. Krijgen wij geen telefonisch contact met u, dan ontvangt u onze reactie per e-mail.

Lukt het ons niet om binnen 10 werkdagen te reageren? Dan laten wij u dat op tijd weten.

Bent u het niet eens met ons standpunt?

Dan kunt u dit schriftelijk (per e-mail of post) aan ons doorgeven. Uw klacht wordt vervolgens nogmaals bekeken. Deze keer door een klachtbehandelaar die niet bij uw eerste klachtmelding betrokken is geweest. Op deze manier kan ook de tweede behandelaar een onbevooroordeeld standpunt innemen.

Is uw klacht hierna nog niet tot tevredenheid opgelost?
En komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot een bevoegd rechter of tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het Kifid vormt een onpartijdig oordeel en geeft advies aan u als klant en/of ons als verzekeraar over de klacht.

U kunt uw verweer richten aan:

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
 • Of u dient u klacht online in via kifid.nl

Heeft uw klacht een tuchtrechtelijk aspect? Dan verwijst Kifid dat deel van uw klacht door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Lees hier wat dat inhoudt voor u en uw klacht.