Stappenplan bij vertraging van een vlucht

Reizigers met meer dan twee uur vertraging van een vlucht hebben recht op verzorging tijdens het wachten. Dit is geregeld in een Europese Verordening. Bij vertraging van drie uur of langer hebben ze ook recht op een financiële compensatie.

1. Wanneer kunt u een beroep doen op de Europese Verordening

Het is mogelijk om een beroep te doen op de Europese Verordening wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • vertrek met een lijndienstvlucht of chartervlucht vanuit een EU-luchthaven, of
  • vertrek met een lijndienstvlucht of chartervlucht vanuit een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven, maar dan alleen bij een vlucht met een maatschappij die in de EU zijn hoofdvestiging heeft
  • een geldig ticket
  • een bevestigde boeking
  • u bent tijdig ingecheckt

Voldoet u niet aan bovenstaande eisen? Dan is het helaas niet mogelijk om een beroep doen op de Europese Verordening.

2. Verzamel informatie en bewijs

Verzamel zo snel mogelijk informatie en bewijs over de oorzaak van de vertraging. De luchtvaartmaatschappij moet kosten die u maakt als gevolg van de vertraging vergoeden zoals kosten voor een hotelovernachting, communicatie met het thuisfront of eten/drinken. Bewaar de bonnen van gemaakte kosten.

3. Waar heeft u recht op?

Het Europese Hof heeft bepaald dat u bij een vluchtvertraging van meer dan drie uur ook recht hebt op een financiële compensatie. 

stand minder dan 1.500km

aankomsttijd meer dan 3 uur later *

€ 250,-

Vanaf 2 uur vertraging recht op verzorging**

aankomsttijd minder dan 3 uur later* 

€      0,-

afstand binnen EU meer dan 1.500km of

buiten EU van 1.500-3.500km

aankomsttijd meer dan 3 uur later *

€ 400,-

Vanaf 3 uur vertraging recht op verzorging**

aankomsttijd minder dan 3 uur later*

€      0,-

afstand meer dan 3.500km

aankomsttijd meer dan 4 uur later *

€ 600,-

Vanaf 4 uur vertraging recht op verzorging**

Aankomsttijd tussen 3 en 4 uur later*

€ 300,-

* in vergelijking met oorspronkelijke vluchtschema
** kosten van eten/drinken, noodzakelijke communicatie en eventueel een hotelovernachting

Overmacht

Als de vertraging een gevolg is van overmacht heeft u geen recht op een financiële compensatie. U houdt wel recht op verzorging en alternatief vervoer. Van overmacht is sprake als de vertraging ontstaat door situaties waar de luchtvaartmaatschappij niets aan kan doen bijvoorbeeld bij een orkaan, aswolk van een vulkaan of oorlog.
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat er bij onvoorziene technische problemen meestal geen sprake is van overmacht.

4. Aansprakelijk stellen

De luchtvaartmaatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd is in alle gevallen, ook bij een pakketreis, het aanspreekpunt. Deze luchtvaartmaatschappij stelt u aansprakelijk via hun website of door middel van een brief. Geef aan dat er sprake was van vertraging met de datum, vluchtnummer en luchthaven. En wat de hoogte van de compensatie en overige schade is en op welke rekening dit moet worden gestort. Stuur bewijs mee. De luchtvaartmaatschappij moet binnen een redelijke termijn de vergoeding betalen.

Modelbrief vertraging Engels
Modelbrief vertraging Nederlands
EU-Klachtenformulier

5. Schakel het ECC in

Vertrok u niet van een Nederlandse luchthaven? Dan kan het Europees Consumenten Centrum in sommige gevallen bemiddelen. Dit is kosteloos.

6. Klacht bij Inspectie Leefomgeving en Transport

Weigert de luchtvaartmaatschappij te betalen of de compensatie in geld uit te keren (maar in een korting op de volgende vlucht of een waardecheque), klaag dan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Inspectie registreert klachten over luchtvaartmaatschappijen en als de klacht gegrond is, kan ze de luchtvaartmaatschappij berispen. Let op: de inspectie gaat dus niet de compensatie voor u verhalen.

Als de luchtvaartmaatschappij de claim afwijst is het mogelijk een civiele procedure te starten bij de kantonrechter. Dit moet binnen twee jaar na de probleemvlucht. Het besluit van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport is te gebruiken voor argumentatie in de procedure.

Bijstand

Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u deze inschakelen om uw claim in te dienen.

Ook zijn er luchtvaartclaimorganisaties, zoals EU Claim of Aviclaim, die bijstand kunnen verlenen. Zij doen dit vaak op basis van no cure no pay. Als u gelijk krijgt, ontvangen zij een percentage van de compensatie.

Let op:

De vervaltermijn is twee jaar. U moet dus binnen deze twee jaar een procedure zijn gestart anders vervalt uw claim.