Hoe schatten wij risico's in

Als verzekeraar zijn wij wettelijk verplicht onze risico’s goed in te schatten en een passende premie te berekenen.

We weten bijvoorbeeld dat er in de Randstad meer ongelukken gebeuren dan daarbuiten en dat automobilisten onder de 24 jaar meer schade veroorzaken. Deze cijfers helpen ons om voor elke groep verzekerden de juiste premies vast te stellen. Ook kunnen wij eventueel bepaalde risico’s uitsluiten van acceptatie. Zo zorgen wij ervoor dat uw premie niet te laag, maar vooral niet te hoog is. Op die manier kunnen wij nu en de toekomst uw schades blijven betalen.

Welke gegeven gebruiken wij om algemene risico’s in te schatten?

Bij het inschatten van risico’s maken wij gebruik van statistieken en actuariële berekeningen. Voor deze berekeningen gebruiken wij persoonsgegevens van al onze verzekerden. Afhankelijk van het soort verzekering zijn dat:

  • uw adres en postcode;
  • uw leeftijd (vooral bij auto-, motor- en scooterverzekeringen en dergelijke);
  • uw gezinssamenstelling (vooral bij reis- en aansprakelijkheidsverzekeringen);
  • gegevens van het voorwerp of object dat u wilt verzekeren, bijvoorbeeld het merk en model van uw auto of het type huis;
  • welk soort schade u eerder heeft gemeld;
  • hoe vaak u schade heeft gemeld.

Wat doen we om specifieke risico’s rond de verzekeringsovereenkomst in te schatten?

Als u bij Unigarant verzekerd bent, kan er iets gebeuren waardoor wij uw verzekering niet of niet langer onder dezelfde voorwaarden willen voortzetten. Dat is bijvoorbeeld het geval als u:

  • fraude heeft gepleegd, of;
  • niet op de juiste manier meewerkt aan schadeafhandeling, of;
  • veel en/of hoge schadeclaims heeft ingediend, of;
  • het verzekerde object, zoals de auto of woning, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de verzekering is bedoeld.

Als een van deze situaties zich voordoet, kunnen wij bijvoorbeeld uw verzekering beëindigen.

Terug